Artikelen

Wat is de betekenis van natuurinclusiviteit?

We weten allemaal dat de aardbol onze aandacht nodig heeft. Om opwarming van de aarde tegen te gaan, om zo min mogelijk schadelijke stoffen uit te stoten en om de aarde te bewaren voor de generaties die nog gaan komen. Een onderdeel dat hiermee te maken heeft, is natuurinclusiviteit.

De betekenis van natuurinclusiviteit

Natuurinclusiviteit houdt letterlijk in dat de natuur inclusief is, oftewel dat de natuur is inbegrepen. Natuurinclusiviteit is vooral van toepassing op de manier van bouwen, wat ook wel wordt aangeduid met natuurinclusief bouwen. Met natuurinclusief bouwen wordt er dus rekening gehouden met de natuur terwijl er wordt gebouwd. Daarbij kun je denken aan broedplaatsen die worden gemonteerd in de gevels van nieuwbouwhuizen, of tillen die in de buurt worden geplaatst waar vleermuizen in kunnen leven. Hiermee wordt er een plek gecreëerd waar de dieren kunnen leven en broeden, en wordt voorkomen dat deze dieren het moeilijk gaan krijgen om te overleven. Meer informatie over deze voorzieningen kun je vinden op Unitura.nl.

Biodiversiteit wordt behouden

Natuurinclusief bouwen is goed voor de biodiversiteit. Het zorgt er namelijk voor dat de biodiversiteit kan worden behouden. En dat is weer goed voor het klimaat, want biodiversiteit zorgt ervoor dat de lucht schoon blijft, het water fris en dat het klimaat gereguleerd kan worden. En dat is ontzettend belangrijk, want zoals net al werd benoemd weet iedereen dat de aardbol onze aandacht nodig heeft. Vooral wat betreft het klimaat, want het klimaat begint op hol te slaan. Denk maar aan de vele overstromingen, de hittegolven, de extreme sneeuwbuien en windhozen.

Klimaatadaptatie

En die klimaatveranderingen willen we voorkomen. Hierdoor moet er gedacht worden aan klimaatadaptatie. Dat houdt in dat de omgeving zo wordt aangepast, dat we klimaatveranderingen kunnen verminderen. Ook daar kan natuurinclusiviteit een steentje aan bijdragen. Want niet alleen broedplaatsen voor vogels en vleermuizen behoort tot natuurinclusief bouwen, maar ook om de stad klimaatadaptief in te richten. Denk daarbij aan groene daken, groene gevels en groene tuinen. Groen zorgt voor verkoeling, maar zorgt daarnaast ook voor isolatie én voor een waterbuffer. Hierdoor zal de stad een stuk koeler kunnen worden en kunnen overstromingen in de stad worden voorkomen. 

Kies voor groen

Natuurinclusiviteit, en dan met name natuurinclusief bouwen, zorgt er dus voor dat er aan de aarde wordt gedacht terwijl er nieuwe voorzieningen worden gebouwd. Dat is beter voor de mens, het milieu en de dieren. En ook jij kunt zelf een steentje bijdragen aan natuurinclusiviteit, door bijvoorbeeld jouw grijze tuin om te toveren tot een tuin vol met planten. 

You may also like

Comments are closed.

More in Artikelen