Vanaf vroege leeftijd zijn we al bezig met praten, lezen en schrijven. Hierdoor hebben we een algemene woordenschat, die gedurende de jaren verder wordt ontwikkeld. Niet ieder kind pakt het echter even snel op. Hierdoor kan er een achterstand komen op de basisschool. Je moet daarom actief met jouw kind aan de slag gaan met het ontwikkelen van een betere woordenschat. Zo kun je met behulp van verschillende tv programma’s al zorgen dat jouw kind meer woorden kent, maar ook door spelletjes en het lezen van bepaalde boeken en tijdschriften.

De woorden blijven uitleggen

Voornamelijk het Jeugdjournaal en Klokhuis doen het goed voor de woordenschat. Iedere dag zijn deze programma’s op tv te vinden. In deze programma’s worden actualiteiten behandeld. Alles wordt op een eenvoudige manier uitgelegd. Ondanks dat het allemaal heel eenvoudig is, wordt er ook gekeken naar verschillende woorden voor een bepaald onderwerp. Je kunt deze woorden aan jouw kind uitleggen. Ook wordt de uitleg gegeven in het programma zelf. Je gaat merken dat jouw kind steeds meer woorden kent en deze ook kan toepassen bij de schoolopdrachten en tijdens de gesprekken met het gezin.

Samen tijdschriften lezen

Daarnaast heb je tijdschriften die speciaal gericht zijn op kinderen. KidsWeek is een van de voorbeelden. Ook zijn er op basisscholen verschillende tijdschriften waarop je je kind kunt abonneren. De tijdschriften zijn aangepast aan de leeftijd van het kind. Naarmate het kind ouder wordt, worden er moeilijkere woorden gebruikt. Je kunt deze tijdschriften samen met het kind gaan lezen, zodat er ook gekeken kan worden of jouw kind het begrijpt. Door regelmatig met de tijdschriften aan de slag te gaan, zorg je ervoor dat de woordenschat binnen een korte tijd enorm uitbreidt en de achterstand weg gaat. 

You may also like

Comments are closed.

More in Artikelen