Dictionary Online
-- Woorden vertalen
      Onregelmatige Werkwoorden - Engels
 
Engels - Nederlands
Engels - Duits
Engels - Frans
Engels - Spaans
Engels - Italiaans
Engels - Portugees
Engels - Hongaars
Engels - Zweeds
Engels - Noors
Engels - Latijn
Online Game -
Woorden Spellen
[English Version]
Onregelmatige Werkwoorden - Engels
(English Irregular Verbs)

tegenwoordige tijd - verleden tijd - voltooide tijd
present tense - past tense - perfect tense

abide - abode,abided - abode,abided
alight - alighted,alit - alighted,alit
arise - arose - arisen
awake - awoke,awaked - awoken,awoke,awaked
be - was,were - been
bear - bore - borned,born
beat - beat - beaten
become - became - become
befall - befell - befallen
beget - begot - begotten,begot
begin - began - begun
behold - beheld - beheld
bend - bent - bent
bereave - bereaved,bereft - bereaved,bereft
beseech - besought,beseeched - besought,beseeched
beset - beset - beset
bespeak - bespoke - bespoken,bespoke
bespread - bespread - bespread
bestrew - bestrewed - bestrewed,bestrewn
bestride - bestrode - bestridden,bestrid,bestrode
bet - bet,betted - bet,betted
betake - betook - betaken
bethink - bethought - bethought
bid - bade,bid - bidden,bid
bide - bode,bided - bided
bind - bound - bound
bite - bit - bitten,bit
bleed - bled - bled
blend - blended,blent - blended,blent
bless - blessed,blest - blessed,blest
blow - blew - blown
break - broke - broken
breed - bred - bred
bring - brought - brought
broadcast - broadcast,broadcasted - broadcast,broadcasted
browbeat - browbeat - browbeaten
build - built - built
burn - burnt,burned - burnt,burned
burst - burst - burst
buy - bought - bought
can - could
cast - cast - cast
catch - caught - caught
chide - chid,chided - chid,chidden,chided
choose - chose - chosen
cleave - cleaved,cleft,clove - cleaved,cleft
cleave - clave - cloven
cling - clung - clung
clothe - clothed,clad - clothed,clad
come - came - come
cost - cost - cost
creep - crept - crept
crow - crowed,crew - crowed
cut - cut - cut
dare - dared,durst - dared
deal - dealt - dealt
die - died - died
dig - dug - dug
dispread - dispread - dispread
do - did - done
draw - drew - drawn
dream - dreamed,dreamt - dreamed,dreamt
drink - drank - drunk
drive - drove - driven
(www.dictionaryonline.nl)
dwell - dwelt,dwelled - dwelt,dwelled
eat - ate - eaten
fall - fell - fallen
feed - fed - fed
feel - felt - felt
fight - fought - fought
find - found - found
flee - fled - fled
fling - flung - flung
fly - flew - flown
fly - fled - fled
fly - flied - flied
forbear - forbore - forborne
forbid - forbade,forbad - forbidden
forecast - forecast,forecasted - forecast,forecasted
fordo - fordid - fordone
forego - forewent - foregone
foreknow - foreknew - foreknown
forerun - foreran - forerun
foresee - foresaw - foreseen
foreshow - foreshowed - foreshown
foretell - foretold - foretold
forget - forgot - forgotten,forgot
forgive - forgave - forgiven
forsake - forsook - forsaken
forswear - forswore - forsworn
freeze - froze - frozen
gainsay - gainsaid - gainsaid
get - got - got,gotten
gild - gilded,gilt - gilded
gird - girded,girt - girded,girt
give - gave - given
go - went - gone
grave - graved - graven,graved
grind - ground - ground
grow - grew - grown
hamstring - hamstringed,hamstrung - hamstringed,hamstrung
hang - hung - hung
hang - hanged - hanged
have - had - had
hear - heard - heard
heave - heaved,hove - heaved,hove
hew - hewed - hewed,hewn
hide - hid - hidden,hid
hit - hit - hit
hold - held - held
hurt - hurt - hurt
inlay - inlaid - inlaid
keep - kept - kept
kneel - knelt,kneeled - knelt,kneeled
knit - knitted,knit - knitted,knit
know - knew - known
lade - laded - laded,laden
lay - laid - laid
lead - led - led
lean - leaned,leant - leaned,leant
leap - leapt,leaped - leapt,leaped
learn - learnt,learned - learnt,learned
leave - left - left
lend - lent - lent
let - let - let
lie - lay - lain
lie - lied - lied
light - lit - lit
light - lighted - lighted
lose - lost - lost
make - made - made
may - might - might
mean - meant - meant
meet - met - met
melt - melted - melted,melten
misdeal - misdealt - misdealt
misgive - misgave - misgiven
mislay - mislaid - mislaid
mislead - misled - misled
mistake - mistook - mistaken
misunderstand - misunderstood - misunderstood
mow - mowed - mowed,mown
must - must - must
ought - ought - ought
outbid - outbade,outbid - outbidden,outbid
outbreed - outbred - outbred
outdo - outdid - outdone
outeat - outate - outeaten
outfight - outfought - outfought
outgo - outwent - outgone
outgrow - outgrew - outgrown
outlay - outlaid - outlaid
outride - outrode - outridden
outrun - outran - outrun
outsell - outsold - outsold
outshine - outshone - outshone
outshoot - outshot - outshot
outsit - outsat - outsat
outspend - outspent - outspent
outspread - outspread - outspread
outthrow - outthrew - outthrown
outthrust - outthrust - outthrust
outwear - outwore - outworn
overbear - overbore - overborne
overbid - overbid - overbidden,overbid
overblow - overblew - overblown
overbuild - overbuilt - overbuilt
overbuy - overbought - overbought
overcast - overcast - overcast
overcome - overcame - overcome
overdo - overdid - overdone
overdraw - overdrew - overdrawn
overdrive - overdrove - overdriven
overeat - overate - overeaten
overfeed - overfed - overfed
overfly - overflew - overflown
overgrow - overgrew - overgrown
overhang - overhung - overhung
overhear - overheard - overheard
overlade - overladed - overladed,overladen
overlay - overlaid - overlaid
overleap - overleapt,overleaped - overleapt,overleaped
overlie - overlay - overlain
overpay - overpaid - overpaid
override - overrode - overridden
overrun - overran - overrun
oversee - oversaw - overseen
oversell - oversold - oversold
overset - overset - overset
oversew - oversewed - oversewed,oversewn
overshoot - overshot - overshot
oversleep - overslept - overslept
overspend - overspent - overspent
overspread - overspread - overspread
overtake - overtook - overtaken
overthrow - overthrew - overthrown
overwind - overwound - overwound
overwrite - overwrote - overwritten
partake - partook - partaken
pay - paid - paid
precast - precast - precast
prechoose - prechose - prechosen
prove - proved - proved,proven
put - put - put
quit - quitted,quit - quitted,quit
read - read - read
reave - reaved,reft - reaved,reft
rebuild - rebuilt - rebuilt
recast - recast - recast
reeve - rove,reeved - rove,reeved
relay - relaid - relaid
rend - rent - rent
repay - repaid - repaid
reset - reset - reset
retell - retold - retold
rid - rid,ridded - rid,ridded
ride - rode - ridden
ring - rang - rung
rise - rose - risen
rive - riven - riven,rived
run - ran - run
saw - sawed - sawn,sawed
say - said - said
see - saw - seen
seek - sought - sought
sell - sold - sold
send - sent - sent
set - set - set
sew - sewed - sewn,sewed
shake - shook - shaken
shall - should
shave - shaved - shaved,shaven
shear - sheared - shorn,sheared
shed - shed - shed
shine - shone,shined - shone,shined
shoe - shod,shoed - shod,shoed
shoot - shot - shot
show - showed - shown,showed
shred - shredded,shred - shredded,shred
shrink - shrank,shrunk - shrunk,shrunken
shrive - shrove,shrived - shriven,shrived
shut - shut - shut
sing - sang,sung - sung
sink - sank,sunk - sunk,sunken
sit - sat - sat
slay - slew - slain
sleep - slept - slept
slide - slid - slid,slidden
sling - slung - slung
slink - slunk - slunk
slit - slit - slit
smell - smelt,smelled - smelt,smelled
smite - smote - smitten,smote
sow - sowed - sown,sowed
speak - spoke - spoken
speed - sped,speeded - sped,speeded
spell - spelt,spelled - spelt,spelled
spend - spent - spent
spill - spilt,spilled - spilt,spilled
spin - spun - spun
spit - spat,spit - spat,spit
split - split - split
spoil - spoilt,spoiled - spoilt,spoiled
spread - spread - spread
spring - sprang,sprung - sprung
stand - stood - stood
stave - staved,stove - staved,stove
steal - stole - stolen
stick - stuck - stuck
sting - stung - stung
stink - stank,stunk - stunk
strew - strewed - strewn,strewed
stride - strode - stridden,strid
strike - struck - struck,stricken
string - strung - strung
strive - strove,strived - striven,strived
swear - swore - sworn
sweat - sweat,sweated - sweat,sweated
sweep - swept - swept
swell - swelled - swollen,swelled
swim - swam - swum
swing - swung - swung
take - took - taken
teach - taught - taught
tear - tore - torn
tell - told - told
think - thought - thought
thrive - throve,thrived - thriven,thrived
throw - threw - thrown
thrust - thrust - thrust
tread - trod - trodden,trod
unbend - unbent - unbent
unbind - unbound - unbound
unbuild - unbuilt - unbuilt
underbid - underbid - underbidden,underbid
underbuy - underbought - underbought
undercut - undercut - undercut
underdo - underdid - underdone
underfeed - underfed - underfed
undergo - underwent - undergone
underlay - underlaid - underlaid
underlet - underlet - underlet
underlie - underlay - underlain
underpay - underpaid - underpaid
underrun - underran - underrun
undersell - undersold - undersold
underset - underset - underset
undershoot - undershot - undershot
understand - understood - understood
undertake - undertook - undertaken
underwrite - underwrote - underwritten
undo - undid - undone
undraw - undrew - undrawn
unfreeze - unfroze - unfrozen
ungird - ungirded,ungirt - ungirded,ungirt
unhang - unhung - unhung
unknit - unknitted,unknit - unknitted,unknit
unlade - unladed - unladed,unladen
unlay - unlaid - unlaid
unlearn - unlearnt,unlearned - unlearnt,unlearned
unmake - unmade - unmade
unreeve - unrove,unreeved - unrove,unreeved
unsay - unsaid - unsaid
unset - unset - unset
unsling - unslung - unslung
unspeak - unspoke - unspoken
unstick - unstuck - unstuck
unstring - unstrung - unstrung
unswear - unswore - unsworn
unteach - untaught - untaught
unthink - unthought - unthought
untread - untrod - untrodden,untrod
unweave - unwove - unwoven
unwind - unwound - unwound
upbuild - upbuilt - upbuilt
upcast - upcast - upcast
uphold - upheld - upheld
uppercut - uppercut - uppercut
uprise - uprose - uprisen
upset - upset - upset
upsweep - upswept - upswept
upswing - upswung - upswung
wake - waked,woke - waked,woken,woke
waylay - waylaid - waylaid
wear - wore - worn
weave - wove - woven
wed - wedded,wed - wedded,wed
weep - wept - wept
weigh - weighed - weighed
wet - wetted,wet - wetted,wet
will - would
win - won - won
wind - winded,wound - winded,wound
wit - wist - wist
withdraw - withdrew - withdrawn
withhold - withheld - withheld
withstand - withstood - withstood
work - worked - worked
work - wrought - wrought
wring - wrung - wrung
write - wrote - written
  Vertaal woord                     Woordenboek

     

Nederlands-Engels Leren

Gezegden - Nederlands / Engels

Onregelmatige Werkwoorden - Nederlands

Zelf Introduceren - Nederlands / Engels

Kleur en Bloem - Nederlands
 / Engels


Verkeer Nederlands/Engels

Kleding Nederlands/Engels

Dier - Nederlands/Engels

Werk en Arbeid - Nederlands / Engels

Lichaam Nederlands/Engels

Voedsel en Restaurant - Nederlands/Engels

Tijd Dag Week en Maand - Nederlands/Engels

Weer - Nederlands/Engels

Over het Nederlands

Over het Engels
Copyright Dictionaryonline.nl