Dictionary Online
-- Woorden vertalen
      Gezegden Latijn
 
Engels - Nederlands
Engels - Duits
Engels - Frans
Engels - Spaans
Engels - Italiaans
Engels - Portugees
Engels - Hongaars
Engels - Zweeds
Engels - Noors
Engels - Latijn
Online Game -
Woorden Spellen
[English Version]
Latijn -- Nederlands

a(b) -- van(af), door
ab (+abl.) -- vanaf
ad -- naar
aedificium, -i (n) -- gebouw
altus, -a, -um -- hoog
ambulant (zij) -- lopen, wandelen
amicus (m) -- vriend
ante (+acc) -- voor
aqua (f) -- water
autem -- echter
bibere, bibi, bibitus (C) -- drinken
caelum. -i (n) -- hemel
canis, canis (m & f) -- hond
cogitare (A) -- denken, nadenken, overdenken
conari, conatus sum (A) -- proberen
conducere, conduxi, conductum (C) -- huren
corpus, corporis (n) -- lichaam
de (+abl) -- over
dehinc -- vanaf toen
discere, didici (C) -- leren, studeren
dormire, dormivi, dormitum (I) -- slapen
dum -- als, zolang als, terwijl
edere, edi, esum (C) -- eten
enim -- want
ergo -- dus, daarom
esse -- zijn (werkwoord)
est -- (hij/zij/het) is
et -- en, ook
eunt -- (zij) gaan
ex (+abl.) -- uit
facere, feci, factum (G) -- maken, doen
feles, -is (f) -- kat
femina -- vrouw
ferunt (zij) -- dragen
fidelis, -is -- betrouwbaar
fidus, -a, -um -- trouw, eerlijk
flos, floris (m) -- bloem
frater, fratris (m) -- broer
heri -- gisteren
hodie mane -- vanochtend
hodie -- vandaag
hortus, -i (m) -- tuin
ibi -- daar
igitur -- dus, daarom
in (+abl.) -- in, op
in (+acc.) -- naar
incipere, incepi, inceptum (G) -- beginnen
inter (+acc) -- tussen
itaque (en) -- daarom
laborare (A) -- werken
legere, legi, lectum (C) -- lezen
liber, -bri (m) -- boek
litterae, -arum (f) -- brief
longus, -a, -um -- lang
magnus, -a, -um -- groot
malus (peior, pessimus) -- slecht
manus, -us (f) -- hand
mare, maris (n) -- zee
mater, matris (f) -- moeder
mensa, -ae (f) -- tafel
mos, moris (m) -- gebruik, gewoonte
navis, -is (f) -- schip
ne -- niet
nomen, nominis (n) -- naam
non -- niet
nox, noctis (f) -- nacht
nunc -- nu
oppidum, -i (n) -- (vesting)stad, (vesting)plaats
parvus, -a, -um -- klein
pater, patris (m) -- vader
pecunia, -ae (f) -- geld, vermogen
populus (m) -- het volk
postquam -- nadat
pretiosus, -a, -um -- kostbaar
primo -- eerst
quaerere, quaesivi, quaesitum (C) -- zoeken
quam -- dan
quia, quod -- omdat
quis -- wie
quoque -- ook
rosa -- roos
salutare (A) -- groeten
sanus, -a, -um -- gezond
serius -- later
si -- als
sine (+abl) -- zonder
soror, sororis (f) -- zus
spectare (A) -- kijken (naar), bekijken
tempus, temporis (n) -- tijd
ubi -- toen, waar
urbs, urbis (f) -- stad
ut -- dat, zodat
veloce -- snel (bijwoord)
velox, -ocis -- snel
vendere, vendidi, venditum (C) -- verkopen
venit (hij/zij/het) -- komt
via -- straat
vident (zij) -- zien
vinum (n) -- wijn
volare, volavi, volatum (A) -- vliegen
  Vertaal woord                     Woordenboek

     

Latijn Leren
Over het Latijn
Gezegden Latijn
Getallen in het Latijn
Copyright Dictionaryonline.nl